รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองห้วหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559

พิมพ์

alt

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร