จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลการรับรางวัลฯ จำนวน 3 ป้าย (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

เทศบาลเมืองหัวหิน