จัดจ้างซ่อมแซมประตูกระจกห้องปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

เทศบาลเมืองหัวหิน