จ้างเหมาซ่อมลำโพงหอกระจายข่าวชุมชนวัดไกลกังวล ซ่อมเครื่องขยายเสียง (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

เทศบาลเมืองหัวหิน