จัดจ้างเหมาทำเสื้อคลุมสารเคมี จำนวน 40 ตัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

เทศบาลเมืองหัวหิน