จัดจ้างซ่อมดูดสิ่งปฏิกูล 81-0886 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

เทศบาลเมืองหัวหิน