จัดจ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 10 โต๊ะ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

เทศบาลเมืองหัวหิน