จัดจ้างทำป้ายX-Stand และสติกเกอร์ติดกระจก 5 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

เทศบาลเมืองหัวหิน