จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 6 ตัว (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

เทศบาลเมืองหัวหิน