จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ (ล้างตู้แอร์) หมายเลขทะเบียน กง 9586 ปข (สำนักปลัดเทศบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

เทศบาลเมืองหัวหิน