กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อม รองรับการถอนเงินจากตู้ ATM ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 3 มาตรการฯ

พิมพ์
alt