ผลการจัดอันดับขีดความสามารถแข่งขันไทย ดีขึ้น 5 อันดับ ดีสุดในรอบ 10 ปี

พิมพ์
alt