ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

พิมพ์
alt
alt
alt
Attachments:
Download this file (กรอบแนวทางการรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และใบสมัคร.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร[กรอบแนวทางการรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และใบสมัคร]2092 Kb
Download this file (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร[ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน]1955 Kb