กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงชำรุด

พิมพ์
alt
alt