การพาบุคคลต่างด้าวมารายงานตัว (ไม่รวมแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา)

พิมพ์
alt