ประชุม คปต. ครั้งที่ 41

พิมพ์
altณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561alt alt
alt alt
 
ประชุม คปต. ครั้งที่ 41 : 3 ธ.ค. 61 นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน ติดตามและตรวจสอบ (คปต.) ครั้งที่ 41/61 โดยมี คณะกรรมการ คปต. ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน  เพื่อแจ้งข่าวสาร ประสานงาน ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ การเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 จากนั้น ได้หารือตามวาระการประชุม ติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ โดยให้พนักงานเทศบาลจอดรถในบริเวณชั้นใต้ดินอาคารจอดรถเทศบาล การจัดระเบียบการจอดรถยนต์ ในกรณีมีบุคคลภายนอกนำรถเข้ามาจอดค้างคืน ซึ่งจะมีการประชุมหารือ เพื่อจัดหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป, สำนักการช่าง ได้แจ้งผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดำเนินการทำถนนคอนกรีต ซอยหัวหิน 94 เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริเวณซอยหัวหิน 102 อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวถนนเพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราว และจะดำเนินโครงการก่อสร้างใหม่ในปีงบประมาณ 62 นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว