เปิดอบรมสัมมนานาฏศิลป์

พิมพ์
altณ อุทยานราชภักดิ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561alt alt alt alt alt
 
เปิดอบรมสัมมนานาฏศิลป์ : 3 ธ.ค. 61 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมเปิดการอบรมสัมมนาดนตรีนาฏศิลป์ไทยร่วมใจเทิดไท้บูรพกษัตริย์ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนายสิบทหารบก โดยมี พลตรีศุภวัฒน์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน ได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทย และเพื่อเข้าร่วมบรรเลงดุษฎีบูชสัตตะบูรพมหากษัตริย์ไทย ซึ่งกำหนดการแสดงด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ในช่วงเย็นวันพุธที่ 5 ธ.ค. 61 ณ อุทยานราชภักดิ์