เปิดหลักสูตร HDC รุ่น 1

พิมพ์
altณ ห้องประชุมชั้น 10 โรงพยาบาลหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt alt alt
 
เปิดหลักสูตร HDC รุ่น 1 : 4 มิ.ย. 63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานของสถานประกอบการ เทศบาลเมืองหัวหิน ตามหลักสูตร อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค (Environmental Health Inspector , Mr. HDC and HDC Manager)  ณ ห้องประชุมชั้น 10 โรงพยาบาลหัวหิน โดยมี นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวรายงาน และมี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล  ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล พ.ต.อ.ไพทูล พรมเขียน ผกก.สภ.หัวหิน สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน เจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ มีทีมวิทยากรจากกรมอนามัย และ สสจ.ประจวบฯ มาให้ความรู้ นำโดย นายธนชีพ พีระธรณิศร์ ผอ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย และนางศิริพรรณ กลีบจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการภายใต้การผ่อนปรน สกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุน มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยใช้วิธีจัดการและการปฏิบัติต่อกิจการที่ผ่อนปรน HDC Platform (แพลตฟอร์ม) และแอพพลิเคชั่น Thai Stop Covid ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการอบรมทั้งหมด 4 รุ่น ซึ่งในวันนี้ เป็นการอบรมรุ่นที่ 1 โดยรุ่นที่ 2 วันที่ 5 มิย. 63 รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 63 และรุ่นที่ 4 วันที่ 12 มิ.ย. 63 กำหนดจัดอบรมฯ ในเวลา 8.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 โรงพยาบาลหัวหิน