สุพรรณบุรีดูงาน

พิมพ์
altณ ห้องพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563alt alt alt alt alt
 
สุพรรณบุรีดูงาน : 11 ก.พ.63 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 35 คน นำโดย นายกอบชัย พลเสน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ณ ห้องพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน