MOU ราชมงคล

พิมพ์
alt ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่น หัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

alt alt alt alt

MOU ราชมงคล : 22 ม.ค. 63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทำขนมไทยประยุกต์ ลูกชุบ และเครปเค้ก ให้กับประชาชนในเขตอำเภอหัวหิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ส่งเสริมการทำขนมไทย โดยมี ผศ.ดร.กฤชกนา สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี มทร. เป็นตัวแทน มทร.วิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำชาวชุมชนเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่น หัวหิน