อบรมกองทุนออมวันละบาทรุ่นที่ 1

พิมพ์
altณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt
 
อบรมกองทุนออมวันละบาทรุ่นที่ 1 : 11 ธ.ค. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการอบรมกองทุนส่งเสริมสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองหัวหิน (ออมวันละบาท) โดยมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม สมาชิกกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นการจัดตั้งสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ ของภาคประชาชนให้แก่ชุมชนและมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารเงินกองทุนฯ โดยมีการจัดทำร่างระเบียบและคัดเลือกคณะกรรมการ มี นายอำนวย มลคล้ำ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองพลับ ให้เกียรติป็นวิทยากรอบรม รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 100 คน