ประชุมจัดระเบียบที่จอดรถ

พิมพ์
altณ ห้องนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562
alt alt alt alt
 
ประชุมจัดระเบียบที่จอดรถ : 9 ธ.ค. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมจัดระเบียบที่จอดรถอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง และ หัวหน้างานรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งที่ประชุมได้สรุปแนวทางและมาตรการ ดังนี้ อาคาร 1 สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ของประชาชนที่มาติดต่อราชการ, อาคาร 2 ชั้นใต้ดินสำหรับจอดรถจักรยานยนต์ของพนักงานเทศบาล ชั้น 2 สำหรับจอดรถยนต์ของประชาชนชนที่มาติดต่อราชการ, อาคาร 3 ชั้น 1 สำหรับจอดรถตู้หรือรถที่มีหลังคาสูง ชั้น 2 ขึ้นไป สำหรับพนักงานเทศบาล ยกเว้นชั้น 3A สำหรับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมาที่มาติดต่อราชการ