เตรียมการป้องกัน

พิมพ์
altณ ห้องทำงานปลัดเทศบาล
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
alt alt alt
 
เตรียมการป้องกัน : 1 พ.ย. 62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ประชุมร่วมกับนายสุทธิพงษ์ พสุรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายมัฌชิมา ศรีเมฆ หัวหน้างานรักษาความสงบ (เทศกิจ) และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 พ.ย. 62  โดยให้มีตั้งศูนย์อำนวยการพร้อมติดตั้งรถดับเพลิงประจำพื้นที่หลักในการจัดกิจกรรม คือ บริเวณสวนหลวงราชินี (19 ไร่) และอ่างเก็บน้ำเขาเต่า นอกจากนี้ ให้เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตระเวนเฝ้าระวังการเกิดเหตุต่างๆ ตามชุมชนที่จัดงาน