ลงพื้นที่ติดตามการสำรวจโรค

พิมพ์
altณ ศูนย์บริการสาธารณสุขตะเกียบ
เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt
 
ลงพื้นที่ติดตามการสำรวจโรค : 29 ต.ค.62 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “การศึกษาการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสซิกา เด็งกี่ และชิคุนกุนยาจากป่า และบทบาทของลิงที่มีแหล่งอาศัยอยู่ในชุมชนในการเป็นรังโรคและการแพร่กระจายของไวรัสดังกล่าวในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา” โดยมี นางสาวเกิดศิริ รัตนจินดา หน.ศูนย์บริการสาธารณสุขตะเกียบ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือกับโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขตะเกียบ ซึ่งจะออกสำรวจกลุ่มคนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในพื้นที่ที่มีลิงแสมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อนำข้อมูลผลการสำรวจที่ได้ไปดำเนินการประยุกต์ใช้ในการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสจากสัตว์ไปสู่คน ซึ่งผลจากการรวบรวมข้อมูลจะนำไปสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดตรวจ และวัคซีนต้านไวรัสต่อไปในอนาคต