พิธีมอบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ TESOL

พิมพ์
altณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ TESOL : 24 ต.ค. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับครูชาวต่างชาติที่สำเร็จหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ TESOL หรือ Teaching English To Speaking Of Other Language 120 ชั่วโมง และกล่าวแสดงความยินดีให้กับครูชาวต่างชาติที่สำเร็จหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมเป็นครูสอนภาษาทั่วประเทศไทย โดย บริษัท ทีช เอ็กพลอร์ เอเชีย จำกัด จัดอบรมขึ้น โดยมี ดร.บุญทวี บุญให้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงสถานที่ฝึกอบรม ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน