บาสฯปีใหม่

พิมพ์
altณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559


alt alt alt alt alt
 
บาสฯปีใหม่ : 3 ม.ค. 59 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล โครงการกีฬาเพื่อประชาชน (กีฬาปีใหม่ พ.ศ.2559) ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน