ต้อนรับคณะ อบต.ตะโกทอง

พิมพ์
altณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
alt alt

ต้อนรับคณะ อบต.ตะโกทอง : 30 ส.ค. 62 นางสาวจริยา แก้วสกด รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ ต้อนรับคณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ นำโดย นางสาวสาวินีย์ เวียนโคกสูง นักวิชาการศึกษารักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ ของเทศบาลเมืองหัวหิน