เปิดงานวันวิทยาศาสตร์

พิมพ์
alt
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562


altaltaltaltalt
เปิดงานวันวิทยาศาสตร์ : 16 ส.ค. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย มี นางสาวกนกวรรณ ไข่แก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงาน นายอุดม ดวงแข รองประธานสภาเทศบาล นายปรีชา งามเหลือ สจ.ประจวบฯ นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เข้าร่วมฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งโรงเรียนได้มีการจัดฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจำนวน 7 ฐาน และมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหัวหิน มาร่วมจัดกิจกรรมตรวจกรุ๊ปเลือด และให้ความรู้เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม