รร.ท.บ้านบ่อฝ้าย จัดกิจกรรมวันเฉลิมฯ

พิมพ์
altณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt alt alt

รร.ท.บ้านบ่อฝ้าย จัดกิจกรรมวันเฉลิมฯ : 26 ก.ค. 62 นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสาวกนกวรรณ ไข่แก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ปลูกต้นไม้ และถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย