รับคณะ อบต.หัวทุ่ง

พิมพ์
altณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
alt alt alt alt alt
 
รับคณะ อบต.หัวทุ่ง : 26 ก.ค. 62 นางสาวกนกวรรณ ไข่แก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย พร้อมคณะครู ต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ จำนวน 46 คน นำโดย นายมนัส ตุ่นคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย