รับคณะ ทต.ศาลายา

พิมพ์
altณ ห้องประชุมลมโชย ชั้น 6 สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt
 
รับคณะ ทต.ศาลายา : 26 ก.ค. 62 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน  พร้อมด้วย นางอุบล พึ่งแพง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายศุภชัย อาลัยจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับ นายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา พร้อมคณะจากเทศบาลตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 190 คน ในโอกาสนำคณะมาศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนชุมชนของเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อนำกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน พร้อมรับมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมลมโชย ชั้น 6 สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน