กีฬาภายใน

พิมพ์
altณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองหัวหิน ชุมชนตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt alt alt 

กีฬาภายใน
 : เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศกีฬาแต่ละประเภท มี ดร.บุญทวี บุญให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน กล่าวรายงาน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมฯ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองหัวหิน ชุมชนตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์