กิจกรรมวันเฉลิมฯ ณ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์

พิมพ์
altณ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562








alt alt alt alt alt alt
 
กิจกรรมวันเฉลิมฯ ณ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ : 26 ก.ค. 62 นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์  โดยมี นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมในพิธี นางกาญจนรัตน์ ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ นำคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ