ปิดกีฬา กศน.

พิมพ์
altณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt
 
ปิดกีฬา กศน. : 21 ก.ค. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติดพร้อมมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศประเภทต่างๆ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน โดยมี นางณัฐกฤตา ทับทิม อาจารย์ กศน. หัวหิน กล่าวรายงาน นายสุนธี เทียมทัด และนางสาวนงลักษณ์ ผดุงทศ สมาชิกสภาเทศบาล และนักเรียน กศน. เขตหัวหิน ทับใต้ หนองแก บึงนคร หนองพลับ ห้วยสัตว์ใหญ่ กว่า 300 คน เข้าร่วมพิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหิน (กศน.) เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมสุขภาพด้วยการเล่นกีฬา