รับคณะ ทม.สุพรรณบุรี

พิมพ์
alt
 ณ ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562

altaltalt
รับคณะ ทม.สุพรรณบุรี : 8 มิ.ย. 62 น.สพ.สมศักดิ์ กรุณาพิทักษ์ นายสัตวแพทย์อาวุโส เทศบาลเมืองหัวหิน ต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ณ ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน  โดยมี นายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะฯ รวม 150 คน เดินทางมาศึกษาในครั้งนี้ เพื่อดูงานการบริหารจัดการศูนย์รักษ์สุนัข ของเทศบาลเมืองหัวหิน