ประชุมร่วมการประปาส่วนภูมิภาค

พิมพ์
altณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562alt alt alt
 
ประชุมร่วมการประปาส่วนภูมิภาค : นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ประชุมร่วมกับ นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี นายประยุทธ์ เยื้อนหนูวงศ์ ผู้อำนวยการกองการประปา เทศบาลเมืองหัวหิน นางสาวมาดี รักษา หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อหารือถึงการวางท่อที่กีดขวางท่อระบายน้ำทิ้ง ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ ขอให้ทุกฝ่ายประสานงานกันก่อนจะดำเนินการ เพื่อป้องกันความผิดพลาด และขอให้ดำเนินการเก็บงานให้เรียบร้อย ปรับแต่งผิวถนนให้สามารถสัญจรได้เป็นปกติหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ