รับคณะ ทม.กันทรลักษ์

พิมพ์
altณ อาคารจอดรถชั้น 6 สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt
 
รับคณะ ทม.กันทรลักษ์ : 23 พ.ค. 62 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ในสังกัด และวิทยากร วิ’ลัย วัยหวาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 50 คน นำโดย นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วิ’ลัย วัยหวาน ของเทศบาลเมืองหัวหิน ณ อาคารจอดรถชั้น 6 สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน