ต้อนรับ อบต.น้ำพุ

พิมพ์
altณ อาคารจอดรถชั้น 6 เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt alt alt
 
ต้อนรับ อบต.น้ำพุ : 23 พ.ค. 62 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล และนางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าพุ อ.บ้านนาสาร อ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 48 คน นำโดย นางสาววรรณา เพชรานันท์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าพุ และเทศบาลตำบลวังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 40 คน นำโดย นายนัฐพงษ์ ศรีพงษ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวังชมภู ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ วิ'ลัย วัยหวาน ของเทศบาลเมืองหัวหิน ณ อาคารจอดรถชั้น 6 เทศบาลเมืองหัวหิน