ต้อนรับคณะ ทม.พัทลุง

พิมพ์
altณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561alt alt alt alt alt

ต้อนรับคณะ ทม.พัทลุง : 26 ธ.ค. 61 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพัทลุง ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน นำโดย นางสารภี บุญยก ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองพัทลุง ที่ได้นำคณะกรรมการฯ และสมาชิก เข้าศึกษาดูงานในโครงการ วิ’ลัย วัยหวาน ของเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์