พัฒนาฯ ถ.ดำเนินเกษม

พิมพ์
altณ บริเวณถนนดำเนินเกษม
เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561alt alt alt alt alt alt alt alt
 
พัฒนาฯ ถ.ดำเนินเกษม : 26 ธ.ค. 61 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นำพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนดำเนินเกษมตลอดแนว ตามโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย “ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหิน ได้คัดเลือก "ถนนดำเนินเกษม" เป็นเป้าหมายของโครงการ "ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีกิจกรรมในวันนี้ สำนักการช่าง ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรริมทางเท้าให้มีความชัดเจนขึ้น อีกทั้ง ประดับไฟและตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลางตลอดแนวถนนดำเนินเกษมและบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลอย่างสวยงาม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากที่จะมาเยือนเมืองหัวหินในช่วงเทศกาลปีใหม่