Smart Kid 61

พิมพ์
altณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561alt alt alt alt alt alt
 
Smart Kid 61  : 26 ธ.ค. 61 นายนพพร วุฒิกุล เป็นประธานเปิดงาน Smart Kid ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วย นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี นายสันทัต สุขสี ประธานสภาเทศบาล/คณะกรรมการสถานศึกษา นายสมหมาย สุกใส ผอ.กองการศึกษา นางรสสุคนธ์ เลื่อนศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำพร้อมคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ซึ่งเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนชั้นปฐมวัยที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโปรเจค แอพโพรช (Project Approach) ตลอดผลการเรียนที่ผ่านมา และชมการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลเพื่อเป็นการให้เด็กได้กล้าแสดงออก โดยมี ดร.บุญทวี บุญให้ ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เป็นผู้กล่าวรายงานฯ