สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ขอให้ขยายทางเดิน และติดไฟทางส่องสว่าง จากสถานีรถไฟถึงตลาดโต้รุ่ง ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
2 ขอให้ตรวจสอบการซ่อมท่อไม่เรียบร้อย หัวดอนซอย 17 (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ติดตามแก้ไขน้ำประปาขุ่น ดำเนินการแล้ว