สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพุธที่ 25 กันยายน 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ท่อประปาแตก ซอยหัวหิน 102 บลูมารีน หัวหิน รีสอร์ท ปลัดเทศบาลรับเรื่อง

เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี