สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 น้ำประปาไม่ไหล บริเวณ
 - นอร์เวย์การ์เด้น
 - หน้าวังไกลกังวล
สมาชิกสภาเทศบาลชี้แจง
2 ร้องเรียนการขุดฝังท่อประปาไม่เรียบร้อย ซอยหัหวิน 35 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก เร่งระบายน้ำในเขตท่วมขัง โค้งพระจันทร์, ซอยหัวหิน 102 พร้อมมิตร ซอย 1, ประชาร่วมจิตต์ ดำเนินการแล้ว