สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ทางไปศาลจังหวัดหัวหิน สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่อง
เรื่องการดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ซ่อมถนนเป็นหลุมลึก ถนนคู่ขนานเส้นเพชรเกษม ทางเข้าวัดพุทธไชโย ดำเนินการแล้ว
2 ประชุมชี้แจงการก่อสร้างถนนซอยหัวหิน 102 ดำเนินการแล้ว