สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 สายไฟห้อย ไม่เรียบร้อย อาจเกิดอันตราย บริเวณศาลเจ้าพ่อเสือ ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
2 ร้องเรียนปัญหาฝุ่นจากการก่อสร้างคอนโด (ผู้ร้องคนเดิม) ผอ.ส่วนควบคุมอาคารรับเรื่อง
3 ไฟไหม้ที่รกร้าง บริเวณทางเข้าโครงการฟอลคอนฮิลล์ ซอยหัวหิน 102 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
4 ไฟฟ้าดับหมู่พงษ์นเรศร์ สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินงาน  ไม่มี