สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ร้องเรียนผลกระทบจากการสร้างคอนโด คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะดับ บริเวณหมู่บ้านโนเบิ้ลเฮ้าส์ - หมู่บ้านชายเขา 1 ดำเนินการแล้ว
2 ติดตามแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสร้างคอนโด ดำเนินการแล้ว