สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่บ้านโนเบิ้ลเฮ้าส์ - หมู่บ้านชายเขา 1 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
2 ท่อประปาแตก ซอยหัวหิน 12 บริเวณใกล้ร้านอยู่เย็น เป็นสุข ปลัดเทศบาลรับเรื่อง

เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินการ หมายเหตุ
1 ดำเนินการจัดเก็บขยะ บริเวณเส้นทางไปร้านส้มตำบุญช่วย ก่อนถึงวัดเขาน้อย ดำเนินการแล้ว