สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ขอให้ตรวจสอบผู้ประกอบการชายหาดตั้งรุกล้ำพื้นที่ ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ตรวจสอบผู้ประกอบการชายหาดตั้งรุกล้ำพื้นที่ ดำเนินการแล้ว