สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ท่อประปาแตก ซอยหัวหิน 102 กองการประปารับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี